Oudervereniging De Wendakker

De oudervereniging van CBS De Wendakker heeft als belangrijkste taak samen met het leerkrachtenteam van de school activiteiten te organiseren die buiten de reguliere schooltaken vallen. Zo willen we de kinderen net iets extra's bieden.

Voorbeelden van activiteiten zijn de organisatie van diverse sporttoernooien, sinterklaasviering, schoolreisjes, kerst- en paasviering, de avondvierdaagse, de schoolfotograaf, diverse goededoelenacties, het eindejaarsfeest en het decoreren van de school. De oudervereniging bestaat volledig uit vrijwilligers.

Lidmaatschap
De meeste activiteiten zijn niet kosteloos. Daarom vraagt de ouderverenging een jaarlijkse ouderbijdrage. Alleen door betaling van de ouderbijdrage kan aanspraak gemaakt worden op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten en bent u ook lid van de vereniging.

Iedere leerling van De Wendakker kan lid worden van de oudervereniging. Hiervoor is een contributie verschuldigd. Deze is vastgesteld op €20,00. Kinderen die vanaf 1 januari op school komen betalen nog €10,00. Na 1 mei is er geen contributie meer verschuldigd  voor dat schooljaar. 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt de oudervereniging verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. 


Op deze website vindt u meer informatie over de oudervereniging en onze activiteiten. Volg ons ook op Facebook en blijf zo op de hoogte van alle activiteiten, wijzigingen en actuele berichten.